Contact Me
Home Img

מבחן חורף חלק ב 2106

חשון תשע”ז

נובמבר 2016

מבחן רישוי למורי דרך

חלק ב’ – סה”כ 70 נקודות

משך חלק זה של הבחינה: שלוש שעות

עליך לבחור אחת משלוש הקבוצות הבאות ולתכנן עבורה טיול.

 

קבוצה מספר 1:

קבוצת סטודנטים מישראל מתעניינת בסיור העוסק בתולדות הארץ מהמאה ה-19 עד ימינו. הסיור יתחיל בתל אביב ביום ב’ בשעה 08:00 ויסתיים בבית ההארחה בקיבוץ עין גדי ביום ג’ בשעה 19:00.

הערות:

 1. הסיור יתמקד בתל אביב, בדרך בה תבחרו לנסוע לירושלים, בירושלים ובצפון מדבר יהודה עד עין גדי (כולל).
 2. יש להכין הדרכה של חצי יום בתל אביב וחצי יום בירושלים (לא פחות ולא יותר).
 3. בסיור יש לשלב לכל הפחות אתר אחד מן התקופות הבאות: המאה ה-19, ימי המנדט, מלחמת העצמאות ואתר מהתקופה שלאחר קום המדינה.
 4. נקודת ההרחבה חייבת להיות קשורה לנושא. אין לבחור נקודת הרחבה בירושלים או בתל אביב.

 

 

קבוצה מספר 2:

קבוצת סטודנטים מחו”ל מבקשת לסייר בצפון הארץ באתרים מימי בית שני, התקופה הרומית והתקופה הביזנטית. הסיור יצא ביום ב’ בשעה 08:00 מחיפה ויסתיים בקצרין ביום ג’ בשעה 19:00.

הערות:

 1. האזור בו יתקיים הסיור הנו מצפון לקו חיפה-בית שאן.
 2. חובה לכלול בסיור לפחות שני אתרים מימי בית שני ושני אתרים מן התקופה הביזנטית.
 3. חובה לכלול בסיור לפחות אתר אחד בכל אחד מן האזורים הגאוגרפיים הבאים: בקעת כנרות, בקעת בית שאן, גליל תחתון, גליל עליון, רמת הגולן.
 4. נקודת ההרחבה חייבת להיות קשורה לנושא.

 

קבוצה מספר 3:

קבוצת תיירים מארצות הברית מבקשת לסייר בדרום הארץ. הסיור יצא מבאר שבע ביום ב’ בשעה 08:00 ויסתיים בשדה התעופה עובדה ביום ג’ בשעה 19:00.

הערות:

 1. הסיור יתקיים מדרום לקו כרם שלום (כולל) באר שבע (כולל), צומת הערבה. אין לכלול את אילת במסלול הסיור.
 2. יש לכלול לכל הפחות: חצי יום סיור בבאר שבע, שני אתרים ארכיאולוגיים מתקופות שונות, שני אתרים הקשורים להישגי מדינת ישראל ושני אתרי טבע.
 3. נקודת ההרחבה חייבת להיות קשורה לנושא.

                                                                                                          בהצלחה!