Contact Me
Home Img

מבחן קיץ חלק ב 2012

סיון תשע”ב

מאי   2012

2012-0015-239

מבחן רישוי למורי דרך

חלק ב’ – סה”כ 70 נקודות

משך חלק זה של הבחינה: שלוש שעות 

עליך לבחור אחת משלוש הקבוצות הבאות ולתכנן עבורה טיול.

 

קבוצה מספר 1:

קבוצת בני נוער במסגרת “תגלית” מעונינת להכיר את דרום הארץ בהיבטים השונים. היציאה לסיור ביום ב’ בשעה 08:00 מבית מלון באילת, הסיום ביום ג’ בשעה 19:00 בבית מלון באילת.

הערות:

 1. יש להיצמד לגבולות המסומנים במפה.
 2. על הסיור לייצג לפחות ארבעה היבטים שונים: חי, צומח, חקלאות, גיאולוגיה,  היסטוריה, ארכיאולוגיה, דרכים, התיישבות, וכו’.
 3. על הסיור לכלול חצי יום בעיר אילת (לא פחות ולא יותר), לפחות חצי יום בשמורת הרי אילת ולפחות חצי יום בערבה הדרומית.
 4. ניתן לשלב מסלול הליכה של עד 5 שעות, ביום אחד בלבד.
 5. נקודת ההרחבה חייבת להיות קשורה להדרכה שהוצגה במהלך הסיור.

 

קבוצה מספר 2:

קבוצת מטיילים ישראלים מתעניינת בנושאים הקשורים לאדם, להתיישבות ולדתות בתקופות השונות (עבר והווה) בגליל. היציאה לסיור ביום ב’ בשעה 08:00 מבית מלון בנהריה, הסיום ביום ג’ בשעה 19:00 בבית מלון בטבריה.

הערות:

 1. יש להצמד לגבולות המסומנים במפה.
 2. על הסיור להיות מגוון ולכלול לכל הפחות שלוש תקופת שונות ושלוש קבוצות דתיות שונות.
 3. ניתן לשלב מסלול הליכה של עד 3 שעות בלבד בכל יום.
 4. נקודת ההרחבה חייבת להיות קשורה לנושא.

 

קבוצה מספר 3:

קבוצת תיירים המתעניינים בארץ ישראל מראשית המאה ה-19 ועד תום המנדט הבריטי. הסיור הוא סיור עירוני בלבד וכולל את הערים חיפה, תל אביב יפו וירושלים בלבד. היציאה לסיור ביום ב’ בשעה 08:00 מבית מלון בחיפה, הסיום ביום ג’ בשעה 19:00 בבית מלון בירושלים.

הערות:

 1. הסיור אך ורק בערים שצויינו לעיל, אין לעצור באתרים לאורך הדרכים. יש לכלול הדרכה דרך האוטובוס (בנסיעה).
 2. חצי יום יוקדש לחיפה, חצי יום לתל אביב יפו ויום שלם  לירושלים.
 3. נקודת ההרחבה חייבת להיות קשורה לנושא.

                                                                                                          בהצלחה!