Contact Me
Home Img

מבחן קיץ חלק ב 2013

סיון תשע”ג

יוני 2013

 מבחן רישוי למורי דרך

חלק ב’ – סה”כ 70 נקודות

משך חלק זה של הבחינה: שלוש שעות

 

עליך לבחור אחת משלוש הקבוצות הבאות ולתכנן עבורה טיול.

קבוצה מספר 1:

קבוצת תיירים מחו”ל מגיעים באונית קרוז לטיול בן יומיים בישראל, לביקור באתרים בעלי חשיבות לנוצרים מהזרמים השונים. היציאה מנמל חיפה ביום ב’ בשעה 08:00 והחזרה לאוניה בחיפה בשעה 19:00. ביום ג’ יציאה מנמל אשדוד בשעה 08:00, חזרה לאוניה בנמל אשדוד בשעה 19:00.

הערות:

  1. ביום הראשון חובה לכלול אתרים נוצריים בהר תבור ובאזור הכנרת. אין לכלול את חיפה, הכרמל ועכו.
  2. היום השני יוקדש אך ורק לירושלים. שלשה רבעים מתוכנית היום יוקדשו לאתרים נוצריים בירושלים ורבע מהתוכנית יוקדש להכרת עם ישראל ומדינת ישראל בעת החדשה ובהווה.
  3. נקודת ההרחבה חייבת להיות קשורה לתחום הנצרות.

 

קבוצה מספר 2:

קבוצת סטודנטים מחו”ל מתעניינת בסיור בעקבות הורדוס ומפעלי הבנייה שלו בארץ ישראל. הסיור יוצא מבית מלון בתל אביב ביום ב’ בשעה 08:00 ומסתיים בבית מלון בירושלים ביום ג’ בשעה 19:00.

הערות:

  1. במהלך הסיור יש לכלול את אזור מישור החוף, חצי יום (לא פחות ולא יותר) בירושלים, אתר בספר המדבר ואתר במדבר יהודה. סדר האתרים בתוכנית לשיקולך.
  2. אין לכלול את יריחו וסביבתה.
  3. נקודת ההרחבה חייבת להיות קשורה לנושא, אך לא בירושלים.

 

קבוצה מספר 3:

טיול בדרום הארץ לקבוצת סוכני נסיעות ותיירות מירדן בנושא ההתיישבות והחקלאות בתקופת הנבטים ובתקופה המודרנית. הסיור יוצא ממעבר ערבה (מעבר רבין) ביום ב’ בשעה 08:00 ומסתיים בבית מלון בבאר שבע ביום ג’ בשעה 19:00.

הערות:

  1. קו הגבול הצפוני לסיור הוא באר שבע – ערד, ממנו אל מרחבי הדרום. אין לכלול את באר שבע, תל שבע, ערד ותל ערד.
  2. אין לכלול בסיור את העיר אילת.
  3. נקודת ההרחבה חייבת להיות קשורה לנושא.

                                                                                                          בהצלחה!