Contact Me
Home Img

מבחן קיץ חלק ב 2014

סיון תשע”ד,  יוני 2014

מבחן רישוי למורי דרך

חלק ב’ – סה”כ 70 נקודות

משך חלק זה של הבחינה: שלוש שעות

 

עליך לבחור אחת משלוש הקבוצות הבאות ולתכנן עבורה טיול.

קבוצה מספר 1:

תלמידי מכון תיאולוגי מחו”ל מתעניינים בהכרת בתי כנסת התיישבות יהודית בצפון ארץ ישראל מימי בית שני ועד ימינו. הסיור יצא מקצרין ביום ב’ בשעה 08:00 ויסתיים בבית מלון בעכו ביום ג’ בשעה 19:00.

הערות:

 1. קו הגבול הדרומי הוא עמק יזרעאל (כולל עמק יזרעאל)
 2. חובה לכלול במסלול בתי כנסת משלוש תקופות שונות לפחות.
 3. חובה לכלול חצי יום ברמת הגולן (לא פחות ולא יותר) וחצי יום בצפת (לא פחות ולא יותר).
 4. נקודת ההרחבה חייבת להיות קשורה לנושא.

 

קבוצה מספר 2:

קבוצת צליינים מצרפת מתעניינת בסיור צליינות בעקבות הצלבנים בארץ ישראל מקיסריה לירושלים. הסיור יצא מקיסריה ביום ב’ בשעה 08:00 ויסתיים בירושלים ביום ג’ בשעה 19:00.

הערות:

 1. הגבול הצפוני הוא מקיסריה מזרחה ואין לחרוג ממנו צפונה. אין מגבלות גיאוגרפיות נוספות.
 2. חובה לכלול שלושה אתרים צלבניים מחוץ לירושלים.
 3. הסיור בירושלים יהיה חצי יום (לא פחות ולא יותר).
 4. חובה לשלב מיסה אחת במהלך הסיור (לא פחות ולא יותר).
 5. נקודת ההרחבה חייבת להיות קשורה לנושא.

 

קבוצה מספר 3:

קבוצת מטיילים ישראלים מתעניינים בנושא מורשת האדם לאורך התקופות בדרום הארץ. הסיור יצא מאשדוד ביום ב’ בשעה 08:00 ויסתיים בבית מלון במצפה רמון ביום ג’ בשעה 19:00.

הערות:

 1. הגבול הצפוני של הסיור הוא קו אשדוד מזרחה. אין לחרוג צפונה מקו זה. הגבול הדרומי עובר בקו מצפה רמון ואין לחרוג ממנו דרומה.
 2. תכנית היום הראשון בין אשדוד לבאר שבע. תכנית היום השני בין באר שבע למצפה רמון.
 3. חובה לכלול אתרים משלוש תקופות שונות לכל הפחות.
 4. נקודת ההרחבה חייבת להיות קשורה לנושא.

                                                                                                          בהצלחה!