Contact Me
Home Img

מבחן קיץ חלק ב 2017

סיון תשע”ז  2017 יוני

מבחן רישוי למורי דרך   נקודות 70 סה”כ –חלק ב’

משך חלק זה של הבחינה: שלוש שעות  עליך לבחור אחת משלוש הקבוצות הבאות ולתכנן עבורה טיול.

קבוצה מספר 1

קבוצת מטיילים מישראל מעוניינת בסיור לאורך ה”בקע הסורי אפריקאי” מצפון לדרום. הסיור יתחיל ביום ב בשעה 8:00 באגמון החולה ויסתיים במושב צופר ביום ג’ בשעה 19:00.

הערות:

  1. גבולות הסיור: בצפון אגמון החולה. בדרום מושב צופר, במזרח ובמערב – עד 3 ק”מ מכביש 90 (בגבולות מדינת ישראל).
  2. יש לכלול לכל הפחות 3 אתרים מצפון לבית שאן, ו3 אתרים מדרום לבית שאן.
  3. יש לכלול במסלול את הנושאים הבאים: גיאולוגיה, חי, צומח, ארכיאולוגיה, היסטוריה, התיישבות והישגי מדינת ישראל.
  4. נקודת ההרחבה לבחירתך, לא כולל מצדה וקומראן.

.

קבוצה מספר  2

קבוצת “תגלית” מארצות הברית, מעוניינת לסייר בירושלים בנושא ירושלים כבירה –  מעיר חצויה לעיר מאוחדת (משנת 1949 לשנת 2017). הסיור מתחיל ביום ב’ בשעה 8:00, בבנייני האומה ומסתיים ביום ג  בשעה 19:00 בכותל המערבי.

הערות:

  1. גבולות הסיור הם הגבולות המוניציפאליים של ירושלים בשנת 2017.
  2. יש לכלול את כלל הנושאים הבאים: הקו העירוני, מלחמת ששת הימים, מוסדות שלטון, שכונות שנבנו אחרי 1967, מוסדות הנצחה ומוזיאונים.
  3. נקודת ההרחבה חייבת להיות קשורה לקו העירוני או למלחמת ששת הימים.

.

קבוצה מספר 3

תיירים מתורכיה מתעניינים בארץ ישראל תחת השלטון העות’מאני בשנים 1516 עד 1918. הסיור יצא מעכו  ביום ב בשעה 8:00, ויסתיים בבאר-שבע ויסתיים בבאר שבע ביום ג’ בשעה 19:00.

הערות:

  1. אין לכלול נושאים הקשורים להתיישבות ולבניה יהודית, לגורמים מערביים ולמסיון.
  2. נקודת ההרחבה חייבת להיות קשורה למפעל פיתוח עות’מאני

                  בהצלחה!