Contact Me
Home Img

2009 מבחן חורף חלק ב

כסלו תש”ע

נובמבר   2009

מבחן רישוי למורי דרך

חלק ב’ – סה”כ 70 נקודות

משך חלק זה של הבחינה: שעתיים וחצי

חומר עזר המותר לשימוש:

מפת תיור וטיול של ארץ ישראל (גליון צפוני וגליון דרומי) 1:250,000 בלבד! (לא ניתן להשתמש במפה הכוללת מידע נוסף).

עליך לבחור אחת משלוש הקבוצות הבאות ולתכנן עבורה טיול.

קבוצה מספר 1:

סטודנטים יהודים מחו”ל יגיעו לישראל במטרה להכיר אתרים הקשורים לתולדות עם ישראל מימי קדם ועד היום. אזורי הטיול מצויינים על המפה המצורפת.

היציאה לסיור מתל-אביב ביום ב’ בשעה 08:00, והסיום בכותל בירושלים ביום ג’, בשעה 19:00.

הערות:

1. חובה לכלול את כל האזורים הבאים: ת”א-יפו, עמק איילון, הרי ירושלים והעיר ירושלים.

2. יש לתכנן בת”א-יפו חצי יום סיור  ובירושלים יש לתכנן יום מלא הכולל את ירושלים לדורותיה מתקופת בית ראשון, בית שני ואילך.

3. נקודת ההרחבה חייבת להיות בירושלים וקשורה לנושא הטיול.

 

קבוצה מספר 2:

טיול של חוג מטיילים ישראלים המתעניינים במסורות ובארכיטקטורה הקשורים לנצרות בארץ ישראל. אזורי הטיול מצויינים על המפה המצורפת.

הסיור מתחיל בצפון, בכורסי, ביום ב’, בשעה 08:00  ומסתיים בדרום, בממשית, ביום ג’ בשעה 17:00.

הערות:

1. יש לכלול את האזורים הבאים: מזרח הכנרת, בקעת הירדן, אזור ים המלח ודרום מדבר יהודה, עד ממשית.

2. נקודת ההרחבה חייבת להיות קשורה לנצרות.

 

קבוצה מספר 3:

קבוצת תיירים יוצאת לסיור מחיפה צפונה, בהתאם למסומן במפה המצורפת.

הסיור מתחיל בחיפה, ביום ב’ בשעה 08:00  ומסתיים במלון בעכו ביום ג’ בשעה 19:00.

הערות:

1. יש לכלול בסיור חצי יום בחיפה וחצי יום בעכו.

2. נקודת ההרחבה חייבת להיות בחיפה או בעכו.

3. יש לשלב בתוכנית הסיור תחומי ידע שונים ומגוונים: גיאוגרפיה, היסטוריה וארכיאולוגיה, אדם ונוף.

 

                                                                                                          בהצלחה!