Contact Me
Home Img

2015 מבחן חורף חלק ב

כסלו תשע”ו
דצמבר 2015

מבחן רישוי למורי דרך
חלק ב’ – סה”כ 70 נקודות
משך חלק זה של הבחינה: שלוש שעות
עליך לבחור אחת משלוש הקבוצות הבאות ולתכנן עבורה טיול.

קבוצה מספר 1:
קבוצת מטיילים ישראלים מעוניינת בסיור בצפון מערב הארץ. הסיור יצא מנחשולים ביום ב’ בשעה 08:00 ויסתיים בגשר הזיו ביום ג’ בשעה 19:00.
הערות:
1. גבולות אזור הסיור: במזרח ובדרום – כביש 70. בצפון – כביש הצפון. ניתן לכלול את חניתה וראש הנקרה.
2. אפשר לכלול עד 4 שעות סיור בחיפה ועד 4 שעות סיור בעכו.
3. חובה לכלול בכל יום לפחות 4 אתרים מחוץ לחיפה ולעכו.
4. נקודת ההרחבה חייבת להיות מחוץ לחיפה ולעכו.

קבוצה מספר 2:
סטודנטים מחו”ל מעוניינים בסיור העוסק במסורות הקשורות לאתרים נוצריים בארץ הקודש. הסיור יצא מיפו ביום ב’ בשעה 08:00 ויסתיים בקליה ביום ג’ בשעה 19:00.
הערות:
1. גבולות אזור הסיור: בצפון – קו יפו-מודיעין-מעבר גשר המלך חוסיין (גשר אלנבי). בדרום – קו אשדוד-ירושלים-קומראן.
2. חובה לכלול 2 אתרים בכל אחד מהאזורים הבאים: מישור החוף, שפלת יהודה, הרי ירושלים ומדבר יהודה.
3. חובה לכלול חצי יום בירושלים (לא פחות ולא יותר).
4. נקודת ההרחבה חייבת להיות קשורה לנושא הסיור ומחוץ לירושלים.

קבוצה מספר 3:
קבוצת תיירים מצפון אירופה בחרה לבלות באילת ובסביבתה. הסיור יצא מאילת ביום ב’ בשעה 08:00 ויסתיים באילת ביום ג’ בשעה 19:00.
הערות:
1. גבולות אזור הסיור: בצפון – הקו שבין צומת סיירים (על כביש 12) לבין קיבוץ יוטבתה. במערב, במזרח ובדרום – קווי הגבול המדיניים.
2. חובה לכלול 4 אטרקציות באילת.
3. יש לכלול חצי יום סיור בערבה הדרומית וחצי יום בהרי אילת.
4. הלינה במלון באילת.
5. נקודת ההרחבה חייבת להיות קשורה לאזור הסיור.

בהצלחה!