Contact Me
Home Img

נבחן 2011יד

נצרות בהרי י-ם – כנסיית הביקור

 1. מה המסורות לגבי אבו גוש יהודית ונוצרית?
 2. איך יודעים שעין כרם זה מקום הביקור?
 3. ציין שני אתרים צלבניים בתוך ירושלים
 4. ציין שני אתרים מהתקופה הביזנטית
 5. ציין אתרי חובה לפרוטסטנטים
 6. מה קורה בצפת במאה ה-16?
 7. מה כתב יוסף קארו ומהו השולחן ערוך?
 8. מיהו רבי שמעון בר יוחאי?
 9. מה אתה יודע על ציפורי?
 10. איך אנו יודעים על מרד בר כוכבא?
 11. מה מצאו כתוב מהמרד?
 12. מה אתה יודע על דהר אל-עומר?
 13. מה אתה עושה כמדריך בצ’ק אין?
 14. מדוע הוכרה תל אביב כאתר מורשת עולמית?
 15. מה אתה יודע על נוה צדק?
 16. מה אתה יודע על החי והצומח בנחל דוד?