Contact Me
Home Img

נבחן 2011כב

[בנתיב הזית והשמן]

 • למה משמשת עין יעל?
 • איך נקרא קטיף זיתים ואיזה שיטות קיימות?
 • איך פועלת המפרכה ולמה משמשת הגפת ?
 • מה הקשר בין קיבוץ רבדים להפקת שמן?
 • (הסוכן) מה הם ימי פתיחה של עין יעל?
 • ספר בקצרה על כנסיות אבו גוש
 • ספר על קרב דוד וגולית
 • מה ניתן להראות על תל עזקה היום?
 • מה ידוע לך על מרישה?
 • האם יש בתי בד במרישה, היכן ממוקמים?
 • מה אפשר להגיד על חומות ירושלים בסוף בית שני?
 • מה אפשר לעשות בגלבוע?
 • מדוע היכל הספר מעוצב כך?
 • ספר על פעלו של ישו לבית המקדש?
 • על שם מה מנזר המצלבה?
 • מה אתה יודע על הישוב הישן והישוב החדש?
 • למה הר הזיתים קדוש ליהודים?
 • מהם שלושת הרגלים ?
 • באיזה ימים עורכים בר מצווה?
 • שטח A-B-C
 • מה מיוחד בנמל העתיק של קיסריה?
 • מה ידוע לך על ליל הגשרים ?
 • (סוכן) מה תעשה אם ילדה נעקצת ע”י דבורה?