Contact Me
Home Img

נבחן 2011כג

[נמל קיסריה]

 • מהם מקורות המים השפירים של קיסריה?
 • איך ניתן לראות את נמל קיסריה ?
 • ספר על המושבה הגרמנית בחיפה ?
 • מה אתה יודע על בית הכנסת בציפורי?
 • מה רואים בפסיפס (כנראה הכוונה לציפורי)?
 • מאיפה המים בציפורי?
 • מה יש בכנסיית הבשורה?
 • איפה התרחש נס היין?
 • במה קדוש הר ציון ליהודים?
 • האם דוד באמת קבור שם?
 • במה קדוש הר ציון לנוצרים?
 • איזה בתי כנסת יש ברובע היהודי?
 • לאיזו עליה שייכת זיכרון יעקב?
 • מה המאפיינים של אנשי העלייה הראשונה?
 • מה אתה יודע על מונפור?
 • מה פירוש קלי”ה?
 • למה משמש האשלג?
 • מה סיפור בית הערבה?
 • מה זה דיר חג’לה?
 • מהו סלע P.E.F?
 • מה אתה יודע על הארמנים בירושלים?
 • (סוכן) כמה ימי טיול בתכנית שלך?
 • איפה אפשר לטעת עץ בארץ?