Contact Me
Home Img

נבחן 2011כד

[כנסיית הבשורה (בעקבות ישו בגליל)]

 • ספרי על כנסיית הבשורה בפנים
 • למה ישו נאלץ לעזוב את נצרת?
 • לאן עבר ישוע מנצרת ולמה שם לא כועסים עליו?
 • מה מיוחד במבנה הכנסייה על הר האושר?
 • מי תכנן את הכנסייה והיכן עוד?
 • מה את יודעת על ראש פינה ?
 • איזה מאורעות היו בתל-חי?
 • למה היו שם חיילים צרפתים (תל-חי)?
 • מה את יודעת על מעיין חרוד?
 • מה את יודעת על אגמון החולה?
 • מהו קרב עין ג’אלוד?
 • למה שימשו המשואות?
 • מה יש במצודה הצלבנית בצפת?
 • מה מראים בבית שאן?
 • מה הקשר של בית שאן לדקאפוליס?
 • אתרים מבית שאן לירושלים דרך הבקעה?
 • מי הם גויי הים?
 • האם פלישתים הם חלק מגויי הים?
 • האם יש קשר בין הפלישתים לפלסטינה?
 • אתרים בעיר דוד
 • גבולות עיר דוד
 • מי היו הנבטים?
 • מה את עושה אם מישהו מתלונן?