Contact Me
Home Img

נבחן 2011לב

[כנסיית הבשורה (ערש הנצרות)]

 • מה הוא המוטיב העיקרי בכנסיית הבשורה?
 • מה ההיסטוריה של הכנסיה?
 • מה רואים על החזית המערבית?
 • יש שני פסוקים מהתנ”ך בחזית?
 • מה רואים בראש הנקרה, מה המיוחד בראש הנקרה?
 • האם יש עוד מקום כזה בארץ?
 • מה חשיבותה של כנא?
 • מה מיוחד בכנסיה בכנא?
 • איזה אתרים נוצריים יש בהר ציון?
 • מדוע הגיעו הצלבנים לארץ הקודש?
 • היכן יחיה החייל הצלבני בירושלים ?
 • איזה אתרים מקראיים בשפלה?
 • מה ההבדל בין הסונה לשיעה?
 • נושאי הדרכה מתל אביב לירושלים?
 • מה תגיד על אבו גוש?
 • מה קורה לים המלח  ב-30 שנה האחרונות?
 • על מה תדבר בסיור בשמורת עין גדי?
 • מתי נהרסה בית שאן?
 • מה ההבדל בין בית שאן התחתונה לתל העליון ?
 • מה רואים בבית שאן?
 • מדוע קיסריה חשובה לנצרות?
 • מי הם הטמפלרים המודרניים?
 • מתי נוסד הקיבוץ הראשון?
 • מה החשיבות של צפת ?
 • מה צורת השלטון בארץ?
 • מה חשיבות קומראן לפרוטסטנטים?