Contact Me
Home Img

נבחן 2011לג

[דונה גרציה בטבריה]

 • מה עשתה דונה גרציה בישראל ?
 • האם הפרוייקטים החזיקו מעמד זמן רב?
 • איך נראתה טבריה העתיקה?
 • מי ייסד אותה ומתי ?
 • מי בנה את ביצורי טבריה מבזלת?
 • מה חשיבותה של טבריה ליהדות ?
 • מה תספרי על הספינה העתיקה בגינוסר?
 • מתי הייתה התקופה הכלכוליתית ומה מאפיין אותה?
 • מדוע ייבשו את אגם החולה ומתי ?
 • מאיפה מתחיל מוביל המים הארצי ?
 • מדוע לא התחיל מהנחלים בצפון ?
 • מה ידוע לך על צורת היכל הספר ?
 • מה הם הממצאים החשובים ביותר [הנמצאים בהיכל הספר?]
 • האם יש הוכחה לקיומו של דוד המלך ?
 • מתי נבנתה רכבת העמק. איך היא הייתה מקושרת?
 • מהם נושאי ההדרכה מטבריה לירושלים ?
 • איפה מסיירים בירושלים בתקופת בית ראשון?
 • איפה מסיירים בירושלים בתקופת בית שני ?
 • מהם המעברים הבינלאומיים של ישראל ?
 • מה הנוהל לביקור בבית לחם ?
 • מהו אקו-תוריזם ?
 • אטרקציות באילת ?