Contact Me
Home Img

נבחן 2011לו

[הרודיון (הרודיון ואמות המים העתיקות לירושלים)]

 1. האם הורדוס היה יהודי?
 2. איזה מין שליט היה הורדוס?
 3. האם היהודים שמחו כשמת?
 4. מי הוא יוסף בן מתתיהו?
 5. מי הם הנבטים- ממתי?
 6. איפה בארץ יש ישובים נבטיים?
 7. מדוע יש בהם כנסיות [בישובים הנבטיים]?
 8. מה גבולות השפלה?
 9. מה המיוחד בתל ערד- ממתי העיר?
 10. מה המשמעות של האתר בהר האושר והדרשה?
 11. מה אתה יודע על מערכת המים בתל באר שבע?
 12. במה זה שונה בחצור ומגידו?
 13. עולה רגל נוצרי במאה ה-6- איך ירושלים נראית?
 14. שרידים מוסלמים בירושלים מתקופות שונות ?
 15. מה מייחד את הבנייה הממלוכית ?
 16. מה זה חורש ים תיכוני ?
 17. מה זה תקופת הברזל?
 18. מתי טוב לעשות תצפית מארמון הנציב?
 19. איך מתנהל הסיור בבית לחם?
 20. יום סיור לפרוטסטנטים בגליל?
 21. מה תסביר לקבוצה נוצרית על המזוזה?
 22. איזה משטר בישראל?