Contact Me
Home Img

נבחן 2011לט

[גת שמנים (אתרים נוצריים בירושלים)]

 • מי תכנן ועיצב את הכנסייה בגת שמנים ואיך יצר את האווירה?
 • מדוע נאסר ישו?
 • מה קרה בחדר הסעודה האחרונה?
 • מדוע יש הרבה קברים במורד הר הזיתים?
 • מה מיוחד ומעניין בקומראן?
 • איזה שרידים יש בקומראן?
 • איך זה שיש מקוואות בקומראן?
 • מדוע לוקחים נוצרים לקומראן?
 • מה מוציאים מים המלח?
 • מדוע ים המלח נקרא ים המוות?
 • מה קורה עם המים השפירים המגיעים לים המלח?
 • על מה תדבר בדרך מאילת לים המלח?
 • מה הם המעברים הבינלאומיים?
 • האם ניתן לעבור מאילת לירדן?
 • ממה חיים היישובים בערבה?
 • מהי עיר פיתוח?
 • מה תסביר לתיירים על הבדואים בנגב?
 • מה לומדים מהחפירות בעיר דוד לגבי ירושלים?
 • איך הגיעו מים לבית המקדש של שלמה?
 • ממתי מפת מידבא ואיך יודעים שהיא מהמאה ה-6?
 • מהיכן הכניסה לכנסיית הקבר במפת מידבא?
 • ממתי הכניסה הנוכחית ?
 • מי בנה את חומות עכו?
 • מדוע הוכרה עכו כאתר מורשת עולמית?
 • מי קבע ומתי את הגבול ישראל ולבנון ?
 • מה קורה אם יש תאונה עם התיירים ?