Contact Me
Home Img

נבחן 2011מא

[חצר כנרת ורחל המשוררת]   “סיור בעקבות נשים חשובות”

 1. המלכה איזבל, מה תספר עליה?
 2. אתה על הגלבוע.  מה רואים בתצפית משם?
 3. מה רואים במזרח?
 4. מה תספר על תיאור חיי מרים ?
 5. שאלת סוכן: מה זה ואוצ’ר?  מה זה – rooming list?
 6. בני אילו דתות יש בחיפה?
 7. נדבר על האחמדים: מי הם?  מה מיוחד במסגד שלהם?
 8. מי הם הבאהים?
 9. אילו אתרים יהודיים יש בחיפה?
 10. מה רואים באתר – נחל תנינים?  מאיפה הגיעו לשם מים?
 11. ספר לנו על קיסריה.
 12. מה אתה יודע על הנמל בקיסריה?
 13. שאלת סוכן: באילו ימים ניתן לערוך בר מצווה בירושלים?
 14. בנה מסלול בירושלים לקבוצה של קתולים.
 15. כמה תחנות יש בוויה דולורוזה? כמה מהן בתוך כנסיית הקבר?
 16. מהי חשיבותו של הר הזיתים?
 17. מהי חשיבותו הנוצרית של הר הזיתים?
 18. מהי חשיבותו של הר המוריה ליהודים?
 19. למה חשוב (הר המוריה) לנוצרים?  למוסלמים?
 20. יצאנו מירושלים למדבר יהודה. מה תספר על בית הערבה?
 21. מהו סלע ה- p.e.f  ?
 22. מה קרה למים? לאן נעלמו?
 23. אתה נוסע עם קבוצת תיירים מבית הערבה לאילת. אילו אתרים יש בדרך?
 24. מה תספר על החקלאות בערבה?  מאיפה המים להשקייה?  שמעת על מים פוסיליים?
 25. ממתי בארות השרשרת?
 26. ספר על הנבטים בנגב.
 27. איפה ישבו הפלישתים?   מאיפה הגיעו? באיזה אתר מתאים לספר על הפלישתים?
 28. קרב גלית ודוד. איפה תעמוד? מה תסביר?
 29. מה יש בבית גוברין?