Contact Me
Home Img

נבחן 2011מה

[הדריך על רוטשילד והמחויבות שלו למפעל הציוני]

 1. המניעים של רוטשילד היו ציוניים?
 2. איפה קבור הילל יפה?
 3. מה הרקע לעלייה הראשונה?
 4. ציין שמות מושבות עלייה ראשונה?
 5. במה שונה גדרה משאר המושבות?
 6. בגני הנדיב יש מרכז הדרכה חדש עם ראיה אחרת. מה זה?
 7. פירוש המילה “אקולוגיה”?
 8. מה הקשר של עתלית עם דמויות מזיכרון יעקב?
 9. מה זה “ניל”י”?
 10. איזה אתרים יש בעתלית?
 11. עכו הוכרה כאתר מורשת עולם.  למה?
 12. ציין עוד 3 אתרים שהוכרו כאתרי מורשת עולמיים בארץ.
 13. בין עכו וראש הנקרה ניתן להבחין באמת מים מרשימה. ממתי? המים מאיפה ולאן?
 14. מה יש בלוחמי הגטאות?
 15. מה זה יד ליד?
 16. על איזה רכס – ראש הנקרה?
 17. אילו עצים נמצא בצמחייה הים תיכונית?
 18. ספר לנו על מבצר המונפורט.
 19. מה חשיבות קרני חיטין – בהיבט גיאולוגי, היסטורי, דתי?
 20. מצודת כ”ח על שם מי? איך עוד נקראת?
 21. מי נהרג שם ונכתב עליו שיר ידוע?
 22. קבוצה של צליינים פרוטסטנטים מבקשת לערוך תפילה באזור הכנרת. איפה כדאי?
 23. אותה קבוצה רוצה לבקר ב”סירה של ישו”.  איפה זה?
 24. מה קדושתה של ירושלים לאסלאם?
 25. איזו מצווה הביא איתו הנביא מהעלייה לשמיים?
 26. שערי חולדה – מה מקור השם?
 27. מה זאת מפת מידבא? מה לומדים ממנה?
 28. מה רואים בשער שכם?
 29. איך קוראים לשער שכם בערבית?
 30. בירושלים שני בתי חולים שנקראים – “הדסה”, ושתי אוניברסיטאות “העברית”. למה?
 31. מהו ארמון הנציב?
 32. מה תספר על ארמון הנציב בהקשר של ששת הימים?
 33. שאלת סוכן: מה זה סיור אופציונאלי? מה זה סיור רגולרי?
 34. אילו רכסים יש בנגב המרכזי?