Contact Me
Home Img

נבחן 2011מו

 1. מה יש במגדל דוד ?
 2. כמה שערים בירושלים – לעיר העתיקה?
 3. מה זה – הכותל המערבי?
 4. מה זה – מנהרת הכותל?
 5. מה יש בכנסיית סנטה אנה?
 6. כמה תחנות בוויה דולורוזה?
 7. מה תאריך צליבתו של ישו?  באיזה חג זה קרה?
 8. אתה באילת.  לאן תיקח את הקבוצה?
 9. איך עוברים מישראל לירדן? אילו מעברים אתה מכיר?
 10. מה מיוחד בים המלח?
 11. אילו מפעלים חשובים יש בים המלח?