Contact Me
Home Img

נבחן 2014תלמיד1

תלמיד 1 – אתרים באיזור חיפה, “מצדה על הכרמל”.

 1. היכן יש שרידי ביצור השייכים לפרוייקט של “מצדה על הכרמל”.
 2. מתי הוסר האיום הנאצי על א”י.
 3. מאיזה פלג באסלאם יצאו הבהאים והדרוזים.
 4. לאיזה אתרים תקח פרוטסטנטים ליום סיור בגליל.
 5. היכן אפשר להראות את מפת מידבא בירושלים.
 6. תאר את האתרים בירושלים המופיעים במפת מידבא.
 7. ציין שם של יישוב מהעליה הראשונה, מהעליה השניה, עליה שלישית, יישוב פלישתי, נבטי.
 8. איך אתה מתכנן את הסיור הרגלי המופיע בתכנית שלך.
 9. מהם הגבולות הטבעיים של הגליל.
 10. מה תכלול בסיור בתי כנסת בצפת.
 11. מי היה יוסף קארו.
 12. מהו השולחן ערוך, ומתי נכתב.
 13. מקום בירושלים הקשור לורוניקה.
 14. מקום הקשור לריב”ז.
 15. במה חשיבותה של ירושלים לאסלאם.
 16. ספר על לורנס אוליפנט.
 17. במה התבטאה תמיכתו בציונות.
 18. נושאי הדרכה בנסיעה מהכינרת דרומה לאורך הבקעה.
 19. נושאי הדרכה בכביש מצומת אלמוג לירושלים.
 20. ציין אתרים מהתקופה האומאית בירושלים, מהתק’ הממלוכית, מהתק’ העות’מאנית.
 21. מה הם מקורות המים בערבה ומה הם ענפי הגידול העיקריים.
 22. ציין אתרי ביקור בעיר המודרנית באר שבע.
 23. מהו מין אנדמי של צומח.
 24. מהי שיטת הממשל בארץ ומהו סמל המדינה.
 25. ציין אתרים בחיפה במעניינים צרפתים.
 26. אתרים בחיפה המעניינים בריטים.
 27. מהן הקבוצות האתניות בחיפה.
 28. תכנן סיור לקתולים בירושלים.
 29. מה הנוהל לביקור בהר הבית, באיזה ימים, האם תייר יכול להיכנס לכיפת הסלע ואל-אקצא.
 30. מה גודל האוכלוסיה בארץ.
 31. איך תסביר לתייר מדוע יש סגר על עזה.