Contact Me
Home Img

נבחן 2014תלמיד2

תלמיד 2 – סיור בעקבות המלך עבדאללה, ההדרכה ליד הכניסה לאלאקצא על הרצחו.

 1. מי היה אבא של עבדאללה.
 2. מי בנה את אלאקצא, האם המבנה היום הוא המקורי, ומה ההסבר לכך.
 3. מי היה ראש ממשלת ישראל בזמן הרצח.
 4. מה פרוש השם פאטר נוסטר.
 5. היכן ישו עושה את הניסים שלו בירושלים.
 6. מתי לראשונה נבנה בית הכנסת החורבה.מתי נהרס החורבה.
 7. ציין אתר בארץ הקשור לדהר אל-עומר, ציין אתר הקשור למסדר הטבטוני.
 8. מתי נוסדה דגניה. ציין אתר מתק’ הברונזה.
 9. כמה פעמים ביום מתפלל יהודי.
 10. מה זה התלמוד.
 11. מיהם השומרונים. האם הם יהודים.
 12. מי רשאי להיקבר בחלקת גדולי האומה.
 13. על איזה נושא תדבר בכנסיית הביקור בעין כרם. תאר את המבנה והמכלול אמנותי.
 14. מהם גבולות הגולן. מהם מקורות הירדן.
 15. תאר את בית הכנסת בעין גדי, מאיזו תקופה הוא.
 16. מדוע מפלס ים המלח עולה באגן הדרומי ויורד באגן הצפוני.
 17. מהי מדרסה ומהו כותאב.
 18. מי בנה את המדרסה האשרפיה – בה אתה מבקר.
 19. מה בנו העות’מאהים בירושלים.
 20. ציין אתרים מקראיים בשפלה והארועים הקשורים בהם.
 21. איך נקבע “גבול הצפון”.
 22. מה אתה יודע על “חומה ומגדל”.
 23. מי הם: עז א-דין אל-קסאם, פנחס רוטנברג, הרברט סמואל.
 24. בסיור שלך מופיע שער מנדלבאום. היכן תראה לקבוצה.
 25. האם ניתן לבקר בכיפת הסלע ובאל-אקצא.
 26. מדוע הגרירויות הזרות נמצאות בתל אביב ולא בירושלים הבירה.
 27. מדוע בית הקברות טרומפלדור נמצא בתוך העיר תל אביב, בניגוד לנוהג היהודי.
 28. מדוע הנוצרים מעוניינים בשייט על הכנרת.
 29. מהו הרום של הכנרת.
 30. תכנן סיור בטבריה לקבוצה יהודית.
 31. מהי אוכלוסיית המדינה ומה אורך המדינה.
 32. מהם ענפי הייצוא העיקריים.