Contact Me
Home Img

נבחן 2014תלמיד4

תלמיד 4 – רחובות עיר ההדר והמדע, ההדרכה בחזית בית וייצמן.

 1. מה מיוחד במכונית שליד הבית.
 2. מה עוד תכנן אריק מנדלסון.
 3. מה תרומת היהודים לענף הפרדסנות.
 4. לאן תיקח ילדים במכון וייצמן.
 5. מהו המגדל הגבוה במכון וייצמן. איך מגיעים לאתר הפרדסנות.
 6. היכן ברחובות תדבר על המשוררת רחל.
 7. מה זה גבעת הקיבוצים.
 8. ציין אתר בתל אביב הקשור למתיישבים אמריקאים.
 9. מהי השכונה היהודית הראשונה מחוץ ליפו.
 10. באיזו עליה נוסדה תל אביב. מה מקור השם תל אביב.
 11. מה תראה לתייר נוצרי בקיסריה ומה נושאי ההדרכה.
 12. מה מקור השמות: צומת סומך. צומת חירם.
 13. היכן יש “עפיפונים” ומאיזו תקופה הם.
 14. מאיזו תקופה: דגניה, עין חרוד.
 15. מתי נחוג חג האש הקדושה.
 16. תאר את ארועי השבוע האחרון בחיי ישו.
 17. היכן היו: הסעודה האחרונה, הבגידה בישו, באיזה יום זה היה. היכן היה המשפט.
 18. ציין אתר מתק’ בית ראשון בגליל או בעמקים. תאר את מערכת המים במגידו.
 19. מהו מקור השם מצודת כח.
 20. מהי תופעת קארסט. היכן נמצא סלעי גרניט בארץ.
 21. מהם מקורות קדושת ירושלים לאסלאם.
 22. מהם המבנים על הר הבית מתי נבנו.
 23. ציין אתר עם בית כנסת בגולן.
 24. ספר על אום קנאטיר, ממתי בית הכנסת.
 25. מהם מבני טיגארט.
 26. מתי הוקמו: ההגנה, הפלמ”ח, לח”י.
 27. מה זה: ROOMING LIST  ,  WAITING LIST , BOOKING  OVER
 28. מדוע עוצב היכל הספר בצורה הנוכחית.
 29. מהן 4 ערי הקודש.
 30. מקומות עניין לביקור בצפת.
 31. האם היה עוד רובע בצפת פרט לרובע היהודי.היכן אזור רובע האמנים בצפת.
 32. איך תסביר לתייר מהו יין כשר. איך תסביר מהו מלון כשר.