Contact Me
Home Img

נבחן 2014תלמיד7

תלמיד 7 – אתרים הקשורים לגרמנים בירושלים, הדרכה ליד מוזיאו “על התפר”.

 1. ספר על קבוצות גרמניות שהגיעו לארץ לפני הטמפלרים.
 2. מה תספר בבית החולים בטלביה.
 3. מה המקצוע של קונרד שיק.
 4. על מה תספר ברחוב הנביאים ליד ביתו של שיק.
 5. מי היה גובאט. מי היה מיכאל אלכסנדר.
 6. מה היו השגיו של גובאט.מהן נקודות ההתיישבות הגרמניות בארץ.
 7. אתר בירושלים מהתקופה הכנענית, מהתק’ האמאית.
 8. מי זה האר”י מתי פעל וספר על בית הכנסת בצפת.
 9. כמה פעמים ביום מתפלל יהודי, מתי קוראים בתורה.
 10. איך יודעים על בתי כנסת מתקופת בית המקדש.
 11. מי העדות הנוצריות המחזיקות בכנסיית הקבר.
 12. מי הם הקופטים. היכן השטח הארמני בכנסיית הקבר.
 13. מי היתה המושבה הראשונה.
 14. ציין שני צומות ביהדות.
 15. לאיזה קורבן מתייחס עיד אל-אדחא.
 16. האם היו חומות לירושלים הביזנטית. היכן יודעים בוודאות שהיו.
 17. ציין את המסלע ב: שפלה, רמה”ג, עמק יזרעאל.
 18. מהו מין אנדמי.
 19. נקודות הדרכה לתייר ביד ושם.
 20. ציין אתרים צלבניים בדרך מירושלים לעכו, דרך כביש החוף.
 21. למה אין דגים בים המלח.
 22. בזכות מה הוכרה מצדה כאתר מורשת עולמית.
 23. כמה מחנות הוקמו סביב מצדה.
 24. בכמה דרכים ניתן לעלות למצדה.