Contact Me
Home Img

נבחן 2014תלמיד8

תלמיד 8 – מבני פולחן באבן, הדרכה: המזבח בתל באר שבע.

 1. מהיכן המושג ערי מקלט.
 2. האם תל באר שבע הוא אתר בתשלום, מדוע נבחר כאתר מורשת עולמית.
 3. מה הבית האופייני לתל באר שבע, ואיזה לתל ערד.
 4. למתי מתארכים את בית הכנסת בסוסיא.
 5. מה מקור המים של סוסיא ומה המקור של העיר ערד מהברונזה הקדומה.
 6. למה קוראים “דרך האבות”.
 7. ספר על האתר הארכיאולוגי של רמת רחל.
 8. היכן בירושלים תדבר על: פטרוס, מרים, יוסף הרמתי, המגניפיקט, יוחנן בהרים.
 9. מה זה פרה פיגורציה.
 10. מה הקשר בין: ירמוק, קרני חיטין, עין ג’אלוד.
 11. מה הקשר בין: עין חרוד, נהלל, בית אלפא.
 12. מי הם: עז א-דין אל קסאם, קאוקג’י.
 13. ממתי נכלל הר ציון בתחומי העיר ירושלים.
 14. מתי חי חזקיהו.
 15. מתי ירושלים הגיעה לשיא גודלה בעת העתיקה.
 16. ממתי קיים הרובע היהודי.
 17. מהו אתר השומרוני הטוב.
 18. ממתי האתרים בבית שאן.
 19. מה זה היפוקאוסט.
 20. מהי מערת המטמון.
 21. מערת מורבעאת. מקדש הנמרים.
 22. איך נוצר שטפון במדבר יהודה.מה המבנים ברח’ השלשלת. מהי התקופה הממלוכית.
 23. מאפייני האדריכלות הממלוכית.
 24. מה זה סביל קייט ביי.
 25. מה אתה יודע על הקרב בטירת צבי בתש”ח. הקרב במשמר העמק.
 26. ספר על: מקווה ישראל, גדרה, חצר כנרת.
 27. מה זה: רומינג ליסט, ווייטינג ליסט, אובר בוקינג.
 28. תדריך לקבוצה במלון ביום שישי, לפני כניסת השבת.
 29. מהו אגמון החולה.
 30. מה עקרונות הקיבוץ בתחילה ומה קורה כיום.
 31. ציין אתרי עניין לתייר אוסטראלי.
 32. מהו שטח E1 ומדוע יש התנגדויות לבנייה בשטח זה.