Contact Me
Home Img

נבחן 2015דניאל

דניאל

 • מה אומר לך המושג “סטטוס קוו” בכנסיית הקבר?
 • איזה זרמים מיוצגים בכנסיית הקבר?
 • מדוע יש בכל זאת סכסוכים למרות הסטטוס קוו?
 • מה מקור השם “תל אביב”.
 • מדוע יש שני נמלים בתל-אביב?
 • מי היה יגאל אלון?
 • מה עיקרי תוכנית יגאל אלון?
 • איך תסביר בקצרה את מצבה של ישראל כיום?
 • מה אתה מראה באקווה בלה?
 • מה חשיבות הר הבית לאיסלאם?
 • מהו חג “עיד אל פיטר”?
 • מה חשיבות קיסריה לנצרות?
 • איזו עליה הקימה את זכרון יעקב?
 • מתי היתה העליה הראשונה?
 • מתי היתה העליה השניה?
 • איזה ישובים אתה מכיר מהעליה השניה?
 • מי הם הנבטים?
 • מה אתה מראה במצודת מגדל דויד?
 • מהו הקו העירוני בירושלים?
 • ציין 2-3 נקודות לאורך הקו העירוני?
 • ציין מיעוטים בחיפה. מי הם האחמדים?
 • מהם ששת הצומות ביהדות?
 • מה המסורת על מה שארע בכנסיית סנטה אנה?
 • מדוע כעסו על ישו שחולל נס בשבת?
 • ציין נושאי הדרכה לאורך ציר ירושלים תל-אביב.
 • מהי המשנה?
 • מהו התלמוד?
 • אתרים הקשורים לקבלה?
 • מה זה החי-בר ביטבתה?