Contact Me
Home Img

נבחן 2015נועה

נועה

 • מי היה יגאל אלון?
 • מהי תכנית אלון?
 • מה היתה הפעילות של יגאל אלון בתחום היהודי-ערבי?
 • ספרי על כביש 6.
 • שיטת הממשל – מה תפקיד הנשיא?
 • מהי כנסיה אורתודוקסית?
 • מי היה דהאר אל עומר?
 • מה חשיבות עכו למוסלמים?
 • מהם חמשת עמודי האיסלאם?
 • מה את מסבירה בשטח G?
 • איזה נס התרחש בבריכת השילוח?
 • אתר הטבילה קאסר אל יהוד לעומת ירדנית.
 • מה קרה בזמן טבילת ישו?
 • מושבה של העלילה הראשונה.
 • מי היו הבילוים?
 • מהי תקופת המנדט?
 • מבנים שבנו הבריטים.
 • שכונות בתקופת המנדט
 • צומות ביהדות.
 • מה בעל ענין תיירותי ברמת הגולן?
 • מה מעמד הדרוזים ברמת הגולן?
 • מה ההבדל בין בדרוזים ברמת הגולן לאלו בגליל?
 • מה הנוהל לביקור בבית לחם?
 • מה הנוהל לביקור ביריחו?
 • FIT מהו?
 • “רגולר” מהו?
 • אלו מתחמים קיימים ב”יד ושם”?