Contact Me
Home Img

נבחן 2015סבטלנה

סבטלנה

 • צייני אתרים מתקופת בית ראשון בעיר-דויד.
 • מהם השרידים הקדומים ביותר?
 • איך הגיעו אל מי הגיחון בעת העתיקה?
 • תארי סיור בעקבות פטרוס.
 • לאן תוכלי לקחת מי שמתענין בציפורים?
 • מתי כדאי לראות ציפורים?
 • מה היה החזון של מונטיפיורי?
 • מה היה החזון של הרב קוק?
 • אלו נחלים תוחמים את ירושלים?
 • אלו מסורות של קדושה יש בהר הבית?
 • מני שני בתי כנסת בגולן
 • מה ההבדל בן בית הכנסת של גמלא לזה שאום אל קנאטיר?
 • מה זה דגל הדיו?
 • מתי הניפו אותו?
 • מה זה מקווה ישראל?
 • מה זה בית שטרן?
 • מי זה שטרן?
 • מתי נהרס בית ראשון ובנית שני?
 • איפה אפשר להראות שרידי החורבן של בית שני?
 • צייני אתרים פרהיסטורים בצפון.
 • מהו חאג’?
 • מה זה מזוזה?
 • ספרי על התנחלות נוצרית ביפו
 • מהו מתחם התחנה?
 • מי בנה את התחנה?
 • באיזה ימים ניתן לערוך בר מצוה בכותל?
 • איפה יש ריכוז של פסיפסים באתר אחד?
 • איפה התייר יכול לחצות את הירדן?