Contact Me
Home Img

נבחן 2015עודד

עודד

 • מהו סיור “רגולר”? מהו סיור “אופציונל”?
 • הצע סיור אופציונלי בזכרון יעקב.
 • מהם ההבדלים בין לוח השנה היהודי, המוסלמי, והגרגוריאני?
 • מהי שנה מעוברת?
 • מהו השיר של אריק איינשטין על בית הערבה?
 • מדוע הכנסייה באבו-גוש מכונה “כנסיית התחיה”?
 • מהם מקומות נוספים המזוהים עם אמאוס?
 • ספר על הכנסייה בלוד.
 • במה מתאפינת כנסייה אורתודוקסית?
 • מה חשיבות יפו לנצרות?
 • מהי המשמעות הסימלית של חזון פטרוס?
 • ספר על מושבה גרמנית בצפון.
 • מה הביא את הטמפלרים לארץ? מה יחסם לכנסיה?
 • ספר על בית המרחץ הרומי באמאוס.
 • האם היו יהודים באמאוס?
 • קח אותנו בדרך העתיקה מיפו צפונה.
 • מהי “דרך האבות”?
 • לאן תיקח אותי לאתרים הקשורים ל”ידיד”?
 • לאן תיקח אותי לאתרים הקשורים ל”נדיב”?
 • לאן תיקח אותי לאתרים הקשורים ל”זקן”?
 • מה אתה מספר על עין כרם אחרי 1948?
 • מהיכן ולאן נסללה רכבת העמק?
 • ציין תחנות לאורך רכבת העמק.
 • ספר על הירמוק.
 • מהי תפילת קבלת שבת?
 • מהי תפילת הבדלה?
 • מתי קוראים את המגילה?