Contact Me
Home Img

נבחן 2015רפי

רפי

 • איך אתה מסביר קיומם של שני קמפוסים של בי”ח הדסה?
 • מה זה ארמון הנציב?
 • מה הסיפור של מלון המלך דוד?
 • מהי קיסריה פיליפי?
 • מדוע האתר חשוב לנצרות?
 • מתי תמליץ לצפרים לבקר בארץ?
 • מה נראה בחולה? איזה סוג ציפורים?
 • מהו הרוג’ם שתבקר בו במערב ירושלים?
 • מה חשיבות הר ציון לשלושת הדתות?
 • איזה כנסיות אתה מכיר בהר ציון?
 • מה אתה יכול לספר על מגילות קומראן?
 • מה זה חומה ומגדל? מי היה ישוב חומה ומגדל הראשון?
 • מיהו טיגארט ומהם המצודות על שמו?
 • מהו ההסבר לפסל עצי הזית ברמת רחל?
 • תאר אתרים ממלוכים בירושלים.
 • אתר הקשור לבר-כוכבר לאורך ים המלח.
 • אתר הקשור לדויד המלך לאורך ים המלח.
 • ספר על חיגור הצומח בחרמון.
 • במה שינתה קייפא את התפיסה המחקרית?
 • תאר יום כיף למשפחה עם ילדים בירושלים.
 • אתרים חשובים בבית שאן.
 • מדוע יש כל כך הרבה מעינות בבקעת בית שאן?
 • מה תסביר על המתרחש כיום בסוריה?
 • ממה ישראל חוששת בגבול הסורי?