Contact Me
Home Img

נבחן 2015ניר

ניר

 • מה השוני בין הצמחיה בעינות צוקים לצמחיה בעין-גדי?
 • תאר את תמר המקראית?
 • מתי היתה תקופת בית ראשון?
 • תאר את ירושלים בתקופה הביזנטית.
 • ראשי פרקים להדרכה מירושלים מערבה.
 • תאר את הטבע של הבניאס
 • מה הקשר הנוצרי דתי לבניאס?
 • מדוע המוסלמים צמים ברמאדן?
 • מה אומרת ההלכה היהודית לגבי פתילת המדבר?
 • ספר על כמה שימושים של התמר.
 • תאר את תהליך ההיווצרות של הגבול עם מצרים.
 • מה מעמדו המשפטי של הגבול עם מצרים?
 • אלו בריכות מימי הביזנטים אתה מכיר בירושלים?
 • בחר ארבע תחנות לאורך הויה דולורוזה, ותאר אלו ארועים הן מקדשות?
 • מדוע צפת היא אחת מערי קודש?
 • מה זה קבלה?
 • מהו סמל המדינה?
 • אלו בעלי חיים נוכל לפגוש בעין גדי?
 • באלו אתרים מקראיים ניתן לבקר בשפלה?
 • מה אתה יודע על בית הכנסת “החורבה”?
 • מהן פיאות?
 • מה זה תפילין? מה יש בתוך הקופסא?
 • מה ההבדל בין הטמפלרים ממ12 לטמפלרים ממ19?
 • מה ההבדל בין חליף לסולטאן?
 • מהי התקופה העותמאנית?
 • מה זה ואוצר?
 • מה זה קיבוץ?
 • האם יש עדיין קיבוצים מקוריים?
 • האם תיירים יכולים לבקר בהר הבית?
 • האם הם יכולים לבקר באל אקצה וכיפת הסלע?
 • ציין אתרים מוסלמים נוספים בירושלים.
 • ציין שלושה אתרים מוסלמים נוספים ברחבי המדינה.
 • כמה כפרים דרוזים ישנם בגולן ומה מעמדם?