Contact Me
Home Img

נבחן 2016 גו’רג’

ג’ורג’

 • מה חשיבות כנסיית הבכורה?
 • הצג סיור של שעתיים בעכו.
 • מה חשיבות מסגד אל ג’זאר?
 • מה חשיבות עכו לבאהים?
 • מי הם הבאהים?
 • איך בנוי הלוח העברי?
 • מהו פורים?
 • מה זה תשעה באב?
 • מהי חדית’?
 • מהי היג’רה?
 • למי שייכת כפר נחום?
 • מה ההיסטוריה של הפרנציסקנים?
 • היכן תסביר על אלכסנדר זייד?
 • היכן תסביר על עז א-דין אל קסאם?
 • היכן תסביר על יגאל אלון?
 • מהי המלחמה על המים בשנות השישים?
 • ממתי “דרך היסורים”?
 • אלו זרמים נוצרים מיוצגים בכנסיית הקבר?
 • איזה חלק שייך לכנסיה הסורית-אורתודוקסית?
 • מה ההיסטוריה של אילת?
 • מה רואים בכורסי?
 • מהי תוכנית המצפים בגליל?
 • מה זה “חומה ומגדל”?
 • מי הם השכונות הראשונות מחוץ לחומות?
 • מה היו הסיבות ליציאה?
 • מי היו השכונות הנוצריות הראשונות מחוץ לחומות?
 • מה זה סרקופג?
 • מהי גלוסקמא?
 • מהי בולה?
 • מהי חרפושית?
 • תאר צומח ים תיכוני
 • מה הוא הדקפוליס?
 • איך הדקפוליס קשור לנצרות?
 • ממצא ארכיאולוגי הקשור לנס ריבוי הלחם והדגים
 • מהי בעיית המים בישראל?
 • מהי גדר ההפרדה?