Contact Me
Home Img

נבחן 2016 ג’לאל

ג’לאל

 • מי הם המתנגדים?
 • מי הם החסידים?
 • היכן אפשר ללמוד על המגניפיקאט? (כנראה הכוונה לכנסיית הביקור, שם נאמרה התפילה ע”י מרים בעת ביקור אלישבע)
 • היכן אפשר ללמוד על הבנדיקטוס? (כנראה הכוונה לכנסיית יוחנן בהרים, שם כביכול נאמרה תפילה זו ע”י זכריה לאחר הולדת יוחנן)
 • מיעוטים בחיפה
 • ספר על הדרוזים.
 • מה תפקיד הנשיא?
 • מה החשש כיום מהחמאס?
 • מה זה אשכנזים וספרדים?
 • מה ההבדל בבתי הכנסת?
 • מי ייסד את נחלת שבעה?
 • מה הרעיון של מוזיאון ארצות המקרא?
 • מה זה בווין גראד?
 • מה התגלה בתל דן?
 • לאן תיקח תיירים הרוצים לפגוש מוסלמים מתונים?
 • מי הם הקראים?
 • ספר על ביכנ”ס תפארת ישראל
 • ספר על תל ערד
 • ספר על תל באר-שבע
 • ספר על בתי כנסת עתיקים ברמת הגולן
 • ספר על עמק הבכא
 • מה חשיבות הכותל?
 • מה קורה כיום בכותל?
 • מי הם הנבטים?
 • מה חשיבות נצרת לנצרות?
 • מה חשיבות הר תבור לנצרות?