Contact Me
Home Img

נבחן 2016 חני

חני

 • ספרי על מדרסת אל תנכזיה.
 • ספרי על שוק הכותנה
 • מה מקור המים בירושלים בימי בית שני?
 • ספרי על האריה השואג בתל חי.
 • מי היו הטמפלרים?
 • מה מקור השם רמלה?
 • למה נוסדה רמלה?
 • מי הם “גדולי האומה”?
 • מדוע טדי קולק קבור שם גם?
 • ספרי לי על אנדרטאת הרצל בהר הרצל
 • מה הם “מצודות טיגארט”? תני דוגמאות.
 • מה זה סקרמנט?
 • איך בנויה הברית החדשה?
 • מה המצב כיום בהר הבית?
 • ספרי על הבקעות והרכסים בגליל?
 • מה הנס הראשון של ישו וכיצד קרה?
 • מה עושים עם תייר שרוצה הביתה?
 • מהו גודל אוכלוסיית ישראל?
 • מהו הרכבה הדמוגרפי?
 • מהם ענפי הייצוא המרכזיים של ישראל?