Contact Me
Home Img

נבחן 2016 ציון

ציון כהן

 • מהן בריכות המלח ליד אילת?
 • מה תגיד על הפלמינגו?
 • תאר מסלול טיול בירושלים בעקבות תקופת המנדט.
 • מה מאפיין את שכונת רחביה?
 • ספר על בניין ימק”א.
 • מה תספר על מפעל החשמל בנהריים?
 • מה יש בקניון האדום?
 • מה קשר הנצרות לקריית יערים?
 • היכן תדבר על ר’ יהודה החסיד?
 • היכן תדבר על ארבעת בתי הכנסת הספרדיים?
 • מה הקשר בן תל חי לאום רשרש?
 • איך עובד מפעל המים של הפוגארות?
 • איך תסביר את הבבדל בן הצומח של מערב ירושלים לשל מדבר יהודה?
 • איזה מלך נרצח בירושלים בעת החדשה? (עבדאללה הא’!)
 • מה הקשר בין שפרעם ליהדות?
 • תאר מסלול סיור לפרוטסטנטים בירושלים.
 • הנחיות לתייר למסלול סיור בעין-גדי
 • מה מיוחד בשמורת עין גדי?