Contact Me
Home Img

נבחן 2016 שלמה

שלמה

 • ספר על מפעל סכר נחל תנינים
 • לשם מה היה צריך אמה נוספת?
 • מדוע הוקם נמל תל-אביב?
 • מה קורה שם היום?
 • מה זה “מתחם התחנה הראשונה”?
 • מהו “גשר המיתרים?
 • מי תכננן אותו?
 • תכנן סיור לפלגים ביהדות בירושלים
 • הם ניתן להצטרף ל”טיש”?
 • מה זה שונית אלמוגים?
 • היכן ניתן לעבור את הגבול באילת?
 • מהו המשטר במדינת ישראל?
 • מהי שיטת הבחירות?
 • מה מיוחד בכפר ג’אזר א זרקה?
 • מי זה בן גוריון?
 • איפה הוא קבור?
 • מי זה רובינסון?
 • מי זה וילסון?
 • מה זה השומרוני הטוב?
 • מה זה נבי מוסא?
 • על שם מי יד מרדכי?
 • מדוע יש ביצות בכבארה?
 • ציין שני אתרים מוסלמים ברמלה.
 • מה זה בית אומייה?
 • מי בנה את כיפת הסלע?
 • מי בנה את מסגד אל אקצה?
 • איך נוצר השבר הסורי אפריקאי?
 • מי היה דהאר אל עומר?
 • היכן תוכל לאכול בנחל תנינים?
 • איך תסביר את קרית הלאום בירושלים?
 • מה קורה אם תייר נופל?
 • מה מקור המים באילת?
 • לאן יכול לפנות פלסטיני בקבילה?