Contact Me
Home Img

נבחן 2017 אחמד

מהו המושג טרנספיגורציה? מי בנה את הכנסיה בהר תבור? איך הוא הביע את רעיון ההשתנות באדריכלות הכנסיה?

מיהו יגאל אלון? מה הוא עשה בשביל מדינה? חשיבותו של יגאל אלון בגליל?

האם הערבים הנוצרים במדינת ישראל קתולים?

מהם המסורות היהודיות בפקיעין?

מהו הזוהר?

מהי חשיבותו של נמל חיפה? מה תספר לתיירים על הנמל כיום?

מה תספר על קיסריה לתיירים?

מה חשיבותה של קסריה בנצרות? ביהדות?

למה תל אביב הוכרזה כעיר מורשת עולם?

מהו הסגנון הבין לאומי? מה מיוחד בו? מהו סגנון אקליקטי

מהי חשיבותה של יפו במסורת היהודית? לאיזו דמות היא קשורה?

מהו השפדן?

מה תספר לקבוצה על מסגד אל אקצא והר הבית?

האם זה בטוח לעלות להר הבית?

מהו הקו העירוני בירושלים? מהו מעמדו של הר הצופים בתקופה הזו? כיצד הגיעו אליו?

מהו המבנה השלטוני בישראל?

מי יכול להתלונן בבג”ץ מול מדינת ישראל?

האם ניתן להיכנס ליריחו?

מהם הקונפליקטים שבין האדם לטבע במדבר יהודה?

תן דוגמאות לחי ולצומח בעין גדי?

מה תוכן הכתובות בבית הכנסת של עין גדי?

במצדה: האם יש הוכחות ארכאולוגיים למרד הגדול?

מה עיירות פיתוח?

מהם הנבטים? במה הם סחרו? תן דוגמא לערים נבטיות בדרום בארץ?