Contact Me
Home Img

נבחן 2017 אריאל

הר אדר – איפה הוא נמצא בקו הירוק

ערוך תצפית מהר אדר..

מי כבש את ירושלים במלחמת ששת הימים? איזו חטיבה?

מהי קדושת הר הזיתים לנצרות, יהדות ואסלאם?

תציע לי סיור בעקבות נשים בירושלים: איפה תדריך על הנשים הבאות: מי היא בת פרעה? מליסנדה? מרים? הלני המלכה? רחל המשוררת? אאודוקיה?

קדושת הר הבית לנצרות, איסלאם ויהדות מהי הקדושה ואיפה תדבר על זה?

דרכים קדומות לירושלים – מאיפה לאיפה ואיך קראו לדרכים?

על מה תדריך בכביש ירושלים יריחו והבקעה

על מה תדריך כנסיית הלחם והדגים בטבחה?

ספר על מבנה הכנסייה בהר האושר?

מהם ארבעת עדי הקודש? למה כל עיר היא קדושה?

מדוע טבריה קדושה ליהדות?

ממצאים חשובים שהתגלו בתל דן – מה הם ולמתי הם מתוארכים?

על מה תספר שתהיה בעכו?

מדוע עכו מוכרת עיר מורשת עולם? למה פעמיים?