Contact Me
Home Img

נבחן 2017 גיורא

למה אין נמלים גדולים בחוף הים?

מהו מקור השם לאפולוניה?

למה יש שני נמלים ביפו תל אביב?

מתי נוסדה רמלה?

יש אתר עבאסי ברמלה?

מה אתה רואה בדרך מרמלה לירושלים?

מהי כתובת בית התקיעה?

מאיפה נכנסים להר הבית? מאיפה יוצאים? האם תיירים יכולים לבקר בתוך כיפת הסלע?

מקום שאפשר לקשור למריה בירושלים?

מקום שאפשר לקשור לפטרוס בירושלים.

לאן תיקח קבוצה שמתעניינת ביהדות בירושלים?

מהו המפלס של ים המלח?

למה המים בדרום ים המלח מציפים ובצפון ים המלח המים יורדים?

מאיפה השמות בגליל כמו כרמיאל או מג’ד אל כרום?

מהי המסורת היהודית בפקיעין?

למה עושים הילולה לרשב”י או לבבא סאלי האי הם מתו?

אתר עליה שניה בדרום הכנרת – מהו? על מה תספר? מי הדמויות המרכזיות?

קבוצה של קתולים – תבנה מסלול בסובב כנרת