Contact Me
Home Img

נבחן 2017 דודו

איפה הבנין שהיה פעם ליד כיכר השעון?

מה קרה ב 48 ביפו? מי כבש ולמה ערביי יפו גורשו?

על מה תסביר ברחוב רזיאל ביפו?

מה מסגד עושה בקסריה? מהי מסורת היהודית? מהי המסורת הנוצרית?

אתרי ביקור מרשימים בגליל שנושאם טבע ואקולוגיה – לאן תיקח

על מה תדריך באגמון החולה?

למה משלמים בחולה בשמורת הטבע ולא משלמים באגמון החולה

על מה תספר לקבוצה לבריטים בחיפה

מה תספר לקבוצה של צרפתים בחיפה?

מה תספר לקבוצה של גרמנים  בחיפה?

קח אותי לאתר כנעני בירושלים, לאתר ביזאנטי בירושלים, עותמני?

איך יראה הר הבית בימי הבית השני?

מהו נתיב עולי הרגל בדרך לירושלים? בימי הבית השני?

איזה קורבן מציינים המוסלמים בחג הקורבן?

אלו חגים נוצרים אתה מכיר?