Contact Me
Home Img

נבחן 2017 דניס צ

ספר על מותו וקבורתו של הורדוס

אם זה כזה ברור, למה אהוד נצר חיש את הקבר כל כך הרבה זמן

בתצפית על ברכות שלמה – תאר את מרקם החיים העכשווי לתייר שמתעניין להבין את הנוף האנושי שהוא רואה (בהיבט אקטואלי)

כיצד תענה לתייר שאומר לך שהגדר היא גדר אפרטייהד

תאר עוד מערכות מים שמיוחסות להורדוס, תאר עוד מפעלי בניה של הורדוס בארץ,

הצע סיור לקבוצה מוסלמית בהר הבית באתרים מוסלמיים

מה מחפש מוסלמי בהר הבית – מהי המסורת המסולמית בהר הבית

תציע לי סיור בעקבות תולדות דגניה

מה מאפיין קבוצה (צורת התיישבות)

תאר אתרים שאתה יכול לספר על העליה השניה בגליל

מסביב לכנרת – איפה יש מקומות לינה שמתאימים לקבוצה (לא טבריה)

מיהו פטרוס? בחר שני אתרים שמתחברים לפטרוס מסביב לכנרת

תאר מבוא לתקופה הצלבנית בעכו, תאר מתקנים חקלאיים מסביב לעכו בתקופה הצלבנית

תאר את מהלכי מלחמת העצמאות בצפת

תאר את החי והצומח בצפון