Contact Me
Home Img

נבחן 2017 יואל

מהי כיפת השלשלת?

מה מצאו בחפירות בחניון גבעתי?

איך קוראים לשער הצמוד לשער האשפות? מהו מבנה השער? איפה נמצאת אבן הראשוה של השער?

ציין קווים להתפתחותה של ירושלים אחרי מלחמת ששת הימים?

האם העיר ירושלים מאוחדת דה פקטו?

תאר לי סיור באשקלון

פרשיות תנ”כיות בעמק יזרעאל – תאר אותם ואיפה אפשר לדבר עליהם

תאר את מקורות האנרגיה של מדינת ישראל?