Contact Me
Home Img

נבחן 2017 מיכי

תן דוגמאות לשרידי חורבן שנמצאו ביהודה?

מהי הממלכה השכנה ליהודה מצפון? מה היה גורלה? סופה מתי?

מה אתה מראה בתל לכיש?

מהם נושאי ההדרכה בפארק קנדה?

כיצד תמודד עם טענה של הקבוצה ששטח של פארק קנדה הוא שטח כבוש?

אזה כנסיות אתה מכיר בעין כרם ועל מה תדבר שם?

מהם הבתים הערביים בעין כרם?

כיצד תסביר את היציאה היהודית מהחומות?

תאר את המבנה של הר הרצל?

תאר את מבנה קריית הממשלה – מוסדות שלטון, איך הם בנויים? מה הם מספרים?

בנה לי טיול בעקבות פסיפסים בצפון הארץ?

מה החשיבות של הר תבור ליהדות ולנצרות?

מה החשיבות של מגידו לנצרות?

גבול הצפון – תן סקירה בנקודות בזמן על התהוות גבול הצפון בעת החדשה?

לאן תיקח מוסלמי לבקר בעכו?

מהי מצוות החאג’? כיצד תזהה בית של משהו שביקר במכה?