Contact Me
Home Img

נבחן 2017 פאדי

למה יש כל כך הרבה מסגדים בנצרת, זו עיר נוצרית?

תערוך תצפית מהר הקפיצה?

לאן אקח תייר קתולי בסובב כנרת?

לאן אקח תייר פרוטסטאנטי  בסובב כנרת?

מה תסביר לתיירים בגנוסר?

אתר מהעליה הראשונה בגליל

אתר מהעליה שלישית בעמק יזרעאל

הדרכת דרך בתקופה הצלבנית בדרך העולה לירושלים?

מה עשו פה הצלבנים?

מדוע הטקס בר מצווה קורה בכותל? באילו ימים?

מדוע בכותל גברים ונשים מתפללים בנפרד?

מהי קדושתו של הר ציון ביהדות, אסלאם ונצרות?

מאיפה המושג ירושלים המזרחית / ירושלים המערבית

כיצד ישראל מנצלת את מקורות המים? לאיזה אתר ללכת?