Contact Me
Home Img

נבחן 2011מח

 1. מה אפשר לספר על המסלע שמלווה אותנו בעליות בדרך מים המלח לירושלים?
 2. היכן בארץ ניתן לראות תחנות של רכבת העמק?
 3. מה מקור השם נהריים?
 4. בשמורת נחל תנינים ניתן לראות שרידים סכר הקשור למערכת המים לקיסריה- מאיזו תקופה וכיצד עזר להובלת המים?
 5. מתי נבנתה (השלבים השונים) אמת המים הגבוהה לקיסריה?
 6. מתי היתה היציאה היהודית מחומות יפו?
 7. מה הסיבה לכך שנוצר מדבר בצל גשם?
 8. אמות המים בנחל פרת- מתי נבנו ולאן הובילו מים?
 9. איזו מצודה שכנה על הקרנטל ומי בנה אותה?
 10. מה גורל השטחים הכבושים ע”פ תוכנית אלון?
 11. מי בנה את המסגד הראשון בנבי מוסא ומי בנה את המסגד שמצוי בו כיום?
 12. מתי חגיגות נבי מוסא?
 13. אילו מהומות התרחשו בעקבות חגיגות נבי מוסא?
 14. מדוע החליטו אנשי בר כוכבא להסתתר דווקא באיזור בו הסתתרו?
 15. ציין שמות של ירושלים?
 16. היכן הסתיימה דרך הבשמים?
 17. למי מוקדשת כנסיית דיר חיג’לה ומה סיפורו?
 18. איזה אירועים הקשורים בישוע התרחשו בסמוך לכנסייה זו?
 19. מה הסיבה להפסקת עבודתה של טחנת הקמח במשכנות שאננים?
 20. מנה את סדר ותאריך הקמת השכונות שנבנו מחוץ לחומות ירושלים?
 21. מהי ארקוסוליה?
 22. באילו מקומות בירושלים ניתן לראות קברים מימי בית שני?
 23. אילו אתרים יש בארץ הקשורים ביוחנן המטביל?
 24. מהו נקרופוליס?
 25. מנה את נדודי הסנהדרין
 26. מה נראה בביקור במוזיאון קצרין?
 27. היכן מצפה שלום ומה נראה בתצפית ממנו?
 28. לאיזה אתר בארץ קשור הביטוי mensa cristi?
 29. היכן כנסיית יוסף ומה נראה בה?
 30. איך קוראים למבצע במהלך מלחמת העצמאות, במהלכו נכבשו הערים רמלה ולוד?