Contact Me
Home Img

נבחן 2011ג-כולל תשובות

נבחן ג

שחר: בית הקברות של גדעונה

(ת: של ראשוני עין חרוד ותל יוסף) .

שחר: מה ההבדל בין העליה השניה השלישית?

(ת: חלוצים לעומת משפחות עירוניות, המשפחות ניסו להקים התיישבות פחות קשורים אידאולוגית לקבוצה וקיבוץ).

שי בייטנר : אילו תנאים צריך התמר?

(ת: חום, השקיה).

שי בייטנר: מה ההבדל בין קבוצה וקיבוץ?

(ת: קבוצה היה השם המקובל עד שנות ה20, אח”כ קראו להם קיבוץ).

דניאלה: האם אפשר לבקר כל יום בטבחה.

(ת: סגור בראשון).

דניאלה: האם צריך לשלם?

(ת: לא. בכפר נחום כן).

רבקה: מיעוטים בצפון + אתר לכל מיעוט.

(ת: חיפה: אחמדים; חיפה: הבהאיים; הכרמל: דרוזים; כפר קמא וריחניה: צ’רקסים).

רבקה: מהם עקרונות האחמדים?

(ת: פציפיזם, קירוב לבבות, שוייון בין המינים, ועוד).

רבקה: לוח השנה הבאהי?

(ת: 19 חודשים, 19 יום בכל חודש, ומשלימים עוד 4-5 ימים בפברואר). 

שחר: עבדת.

(ת: לפי מסורת מאוחרת מקום קבורת עבדת הג, בפועל רואים כנסיות, חקלאות טראסות, מצודה באקרופוליס, מחנה צבאי, מערות לקבורה ואחסון יין, באר ובית מרחץ). 

שחר: מיהם הנבטים מה מוצאם ומהם המסגרות בהן פעלו?

(ת: הם באים מהמדבר הערבי במאה השניה לפנה”ס בתחילה כתרבות נוודית המפעילה את דרך הבשמים. מ106 נהיו תחת שלטון הרומאים). 

שי בייטנר: איך נוצר הר סדום?

(ת: לפני 7-10 מ שנה מים חדרו דרך עמק יזראעל ויצרו פיורד לאורך עמק הירדן. בשל החום וההתאיידות המואצת הוא הורבד במלח רב (2 ק”מ!). לפני כ60000 עלה עמק יזרעאל ונוצרה “ימת הלשון” בגובה 180-, מחצבה ועד צפון הכנרת. הוא התמלא חומרי סחף, כבדים ממלח, אשר לחץ אותו לצדדים, עד שהמלח פרץ ברבדים אנכיים). 

שי בייטנר: היווסדות מפעלי ים המלח?

(ת: החל כ”חברת האשלג לא”י” ב1929, וב1937 החל פועל סניף נוסף בדרומו. המפעל הצפוני ננטש ב48, אך הדרומי חידש פעילותו. ב1999 נמכרה השליטה בו לחברה בבעלות האחים עופר). 

שי בייטנר: האם מפעלי ים המלח תורמים לים המלח?

(ת: לא). 

דניאלה: איפה אפשר לראות חקלאות מדברית ומה מיוחד בה?

(ת: ניתן לראות חקלאות מדברית בעיקר בערבה ובנגב. חקלאות זו מתאפינת בהשקיה בטיפטוף, חממות יחודיות לתנאי מדבר, הדברה ביולוגית, שימוש מים מושבים או מלוחים, לעיתים שימוש בתחליפי אדמה, והבשלה “לפני העונה”). 

דניאלה: אטרקציות באילת?

(ת: מוזיאון אילת, IMAX , שחיה בדולפינים, מצפה תת ימי, ספינת זכוכית , ספורט ימי, טיולים בהר אילת, טיולים בתמנע). 

רבקה: חשיבות הר הזיתים ליהודים, נוצרים, מוסלמים?

(ת: יהודים: השכינה נעה מקודש הקודשים, [יחזקאל];  ומשם תהיה תחיית המתים; לנוצרים – מקום עלית ישו השמימה; לפי המוסלמים בין הר הזיתים להר הבית יהיה גשר במשפט אחרית הימים). 

שחר. בעקבות ישו בשבוע האחרון?

(ת: בית פגי ודומינוס פלביט; חפירות הכותל הדרומי; אולם הסעודה האחרונה; פטר גליקנטו; גת שמנים; ויה; כ”ק).

שי בייטנר: ABC ? א

(ת: A  – ערבים, ערפאת; B – ביננו לבינם; C – זה סלנו..). 

שי בייטנר: תולדות גוש עציון

(ת: נסיון ראשון במגדל עדר ב1927; חידוש 1943, והקמת 4 ישובים. יום לפני הכרזת המדינה נופל כפר עציון, ולוחמי נטבחים; חידוש לאחר 1967. כיום 60,000 תושבים). 

דניאלה: חשיבות בית לחם?

(ת: מוצאו של דוד, מקום לידת ישו).