Contact Me
Home Img

סדרות טלוויזיה מומלצות

במהלך השנים אני נתקל בתוכניות וסדרות טלוויזיה מעניינות וחשובות למורי דרך (ולישראלים באופן כללי..).

אלו התוכניות והסדרות עליהן אני ממליץ במיוחד:

והארץ היתה תוהו ובוהו” – סידרה המציגה את ההיסטוריה העתיקה של ארץ-ישראל.

היהודים באים” – סאטירה על ארועים שונים בתולדות העם היהודי.

סודות שיחות השלום” – תוכנית תחקיר יחודית של רביב דרוקר על כישלון תהליך השלום בן ישראל לפלשתינאים.

הקברניטים” – סדרה של רביב דרוקר על מבחר ממנהיגי מדינת ישראל.

.

כמו כן אני ממליץ (מאד) על כמה סדרות יותר חתרניות, ביו-טיוב:

הגיון ומדע ישראלי” – סידרה העוסקת בהגיון ומדע, כולל עימות סיפורי המקרא עם המדע (בעיקר עם מדע ההיסטוריה והארכיאולוגיה).

ביעור הפרשה עם חז”ל שחבל”ז” – סידרה חתרנית ונוקבת המראה את הצדדים הפחות אורתודוקסים של המקרא..