Contact Me
Home Img

Michel Kahn (Dutch)

michel kahn

Michel Kahn een grappig en gepassioneerde gids in het Engels, Frans en Nederlands is in België is geboren en emigreerde naar Israël in 92.

Werd een kibboets Lid, en een populaire docent over het jodendom en de joodse geschiedenis voornamelijk voor christelijke – joodse forums.

Hij Studeerde Theaterwetenschap en behaalde een MA in Israël Studies aan de Universiteit van Haifa.

Door zijn enthousiasme en liefde voor zijn land ging hij werken bij de Internationale Ontwikkelingssamenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

In 2010 is hij begonnen  met “Milk & Honey” activiteiten te ontwikkelen, gidsen en lezingen over zijn echte passie, het land van Israël.

Hij is gecertifieerd door het Israëlische Ministerie van Toerisme en de Universiteit van Haifa. Zou Mozes zijn diensten gebruikt hebben, dan zouden de Israelitien geen 40 jaar in de woestijn verdwaald rond hebben gelopen alvorens het land Kanaän te vinden.