Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

יעקב פולק

הקבוצה של אשתי עלית מטיילת כבר ביחד למעלה מעשרים שנה ואני חושב שאני מיצג את כל חברי הקבוצה באמרי שעד היום לא זכינו להדרכה איכותית כפי שקיבלנו ממך בסיורנו בהרודיון.

אני אישית עברתי בסיור זה חויה עמוקה כתוצאה מההמחשה העוצמתית של התקופה,של האדם (הורדוס),של הדבקות בחיפושים ומהדרך בה בנית את הסיור שבאמת מגיע לשיאו באתר הקבר.

הסיור היה מצד אחד מעמיק ויסודי ומצד שני לא מלא בפרטים מיותרים.

תודה רבה על כל זאת.

יעקב,הבעל של עלית.